Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nové funkce pro hlasové hovory v Microsoft Teams

Kristýna Neuschl 0

Jestliže Vám v MS Teams zazvoní příchozí hovor v nevhodnou chvíli, můžete využít pomoci Vašich kolegů. V Teams si nyní můžete vybírat z několika nových funkcí, které Vám umožní lepší management Vašich hlasových hovorů.

Jedná se o

  • Group Call Pickup
  • Call Park
  • Shared Line Appearance
  • Location Based Routing – připravováno

Pro český trh nyní není dostupná licence „Calling plan“ a proto není možné uskutečnit odchozí hovory do veřejné telefonní sítě. Hovory mezi uživateli aplikace MS Teams jsou plně funkční a funkce „Audio conferencing“ umožňuje spojení uživatelům i bez aplikace MS Teams. Příchozí hovor z běžné telefonní sítě je přijat a uživatel se může zúčastnit hovoru i bez internetového připojení.

Group Call Pickup (GCP)

V Microsoft Teams je Vám umožněno přesměrovat hovory na jiného člena týmu, nebo vytvořit tzv „call group“ a hovory přesměrovat na více členů současně. Funkcí simultánního vyzvánění dostanete notifikaci o hovoru Vy i další osoba (osoby), kterou si zvolíte v nastavení.

K nastavení Group Call Pickup (GCP) je nutno vytvořit zmíněnou call group“, do které přidáte uživatele, s kterými chcete sdílet Vaše hovory. „Call group“ nesouvisí se skupinou v Office 365, je nutno ji vytvořit přímo v aplikaci MS Teams.

Je jednoduché vybrat si, komu chcete své hovory přesměrovat. Dokonce je možné zvolit si i pořadí ve skupině. Členové „call group“ si volí vizuální a zvukové notifikace příchozích hovorů a mohou je libovolně měnit pro jednotlivé členy.

Nepřijatý hovor může být taktéž automaticky přesměrován na „call group“, i to je v nastavení umožněno.

Omezení pro GCP

Jednotlivá organizace (tenant) může mít pro svůj účet vytvořený maximální počet 32 768 „call groups“. Každá jednotlivá „call group“ je omezena na 5 členů.

Call Park (CP)

Call Park (CP) je další funkcí podržení hovoru. Hovor je podržen a automaticky je vygenerován kód pro obnovení hovoru. V hovoru může po zadání kódu pokračovat zcela jiný uživatel, na jiném zařízení (ideální například i v případě vybité baterie na mobilu). Za použití kódu můžete hovor jednoduše předat komukoliv v rámci aplikace MS Teams. Díky CP funkci se hovor dostane nejpovolanější osobě.

V případě že nikdo zaparkovaný hovor neobslouží během 5 minut, hovor zazvoní znovu.

Shared Line Appearance (SLA)

Další novinka je určena pro uživatele, kteří potřebují delegovat své telefonní hovory přímo na jinou osobu. Pomocí funkce SLA vytvoříte sdílenou linku se sdíleným číslem. Toto číslo poté propojíte s více linkami a je přes něj možné uskutečňovat a přijímat hovory. O hovory se pro Vás starají uživatelé,
kteří fungují jako delegáti pro sdílené číslo. Vzniká vztah manažer (uživatel, který vytvořil sdílené číslo) a delegáti (uživatelé vyřizující hovory). Příchozí hovor tedy může zvednout kdokoliv z delegátů a ostatní dostanou na své zařízení zprávu o tom, kdo hovor převzal.

Omezení pro Shared Line Appearance

SLA je dostupná pouze pro uživatele využívající mód Teams only. Manažeři mohou přidat maximálně 25 delegátů a delegáti mohou mít maximálně 25 manažerů.

Location-Based Routing (LBR) – chystaná novinka

LBR umožňuje zakázat přesměrování hovorů mezi běžnou telefonní sítí (PSTN) a sítí využívající pro volání prostředí internetu (VoIP) v závislosti na lokaci účastníků hovoru. Některé státy mají zákony, které vyžadují takováto omezení. S LBR mohou být nastavena pravidla pro autorizaci hovoru na základě lokace uživatele.

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás. Kolegové Vám rádi poradí.

Komentáře jsou uzavřeny.